Nabór uczniów do projektu w ramach Funduszy Europejskich

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła kontynuuje nabór do projektu realizowanego w ramach Funduszy Europejskich „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację  dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu”.

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia/staże:
1. Zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacja BUD.12
2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacja BUD.14
3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacja FRK.01
4. Zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacja FRK.03
5. Zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacja BUD.11
6. Montowanie stolarki budowlanej
7. Druk 3D
8. Monter suchej zabudowy
9. Pracownik usług kosmetycznych
10. Kurs obsługi wózków widłowych.
11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka
12. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: j. angielski
13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: j. niemiecki
14. Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w Projekcie  poprzez wypełnienie deklaracji, która jest dostępna u koordynatora Pani Małgorzat Wieczorek pok. 18