Policja dla ucznia

Wzorem lat ubiegłych organizujemy w naszej szkole dla uczniów klas pierwszych i drugich cykl spotkań z policją. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, chcemy, by nasi uczniowie mieli jak najpełniejszą wiedzę na temat odpowiedzialności karnej za popełnione czyny
w życiu realnym oraz wirtualnym. Zwłaszcza w świecie Internetu nieumiejętnie korzystanie i brak wiedzy mogą okazać się bolesne
w skutkach.  Nasi goście  pomagają młodzieży poruszać się w zawiłym  świecie przepisów i aktów prawnych, a także odpowiadają   na trudne pytania uczniów.

Dziękujemy policjantom za wizyty w szkole, zapraszamy na kolejne spotkania z młodzieżą.