Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Jedyny sposób, by poznać, gdzie są granice naszych możliwości, to przekroczyć je, dokonując tego, co niemożliwe”.
Artur C. Clarke

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej do: dyrektorów, nauczycieli i wszystkich pracowników grudziądzkich placówek oświatowych kierujemy słowa podziękowania i uznania za działania podejmowane na rzecz edukacji. Każdego dnia dźwigacie Państwo na swoich barkach ogromny ciężar, ciężar odpowiedzialności za młodego człowieka, który staje na progu szkoły ze swoimi obawami, otwartością i przekorą. To Państwo zasiewacie w nich ziarno ciekawości i głodu wiedzy, to od Państwa w dużej mierze zależy, jaki to ziarno wyda owoc.
Za sprawą Państwa doświadczenia wspólnie tworzymy mądre, bardziej świadome i odpowiedzialne społeczeństwo, które będzie świadczyć o naszej przyszłości. Bądźcie Państwo dumni z Waszej pracy, niech nigdy nie gaśnie w Was przekonanie, że jest ona misją i oby była również pasją. Bądźcie także dumni z Waszych uczniów i podopiecznych, doceniajcie ich starania, nie krytykujcie potknięć, a oni z całą pewnością odwdzięczą się szacunkiem i wdzięcznością.

Dyrektor Wydziału Edukacji
Kamila Melkowska-Lemke
oraz
Pracownicy Wydziału Edukacji