Podziękowanie dla firmy SOLBET

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych
i Plastycznych w Grudziądzu serdecznie dziękują pani Bożenie Filipiak i panu Łukaszowi Małeckiemu – wiceprezesowi zarządu, zastępcy dyrektora generalnego spółki SOLBET z Solca Kujawskiego za darowiznę w postaci bloczków i zaprawy murarskiej oraz wsparcie pieniężne na wyposażenie pracowni branżowych w budynku przy ulicy Sobieskiego.