Podziękowania dla Honorowych Dawców Krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy nadesłało na ręce dyrektora szkoły podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów za współpracę w organizacji akcji oddawania krwi.

Podziękowania