OLIMPIADA „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH” EDYCJA 2021/2022

23 listopada 2021 roku w Naszej Szkole odbył się pierwszy – szkolny etap –  Olimpiady o ZUS  -ie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2021/2022.

W eliminacjach udział wzięło 7 osób. Do etapu wojewódzkiego zgłoszone zostały 3 osoby, które zdobyły największą liczbę punktów:

  • Krystian Woźniak z klasy IVAT;
  • Nicola Dejko z klasy IVAT;
  • Róża Licznerska z klasy IV LP.

W kolejnej turze, która odbędzie się 11 stycznia 2022 roku zmierzy się 20 najlepszych szkół w województwie. Każdą szkołę reprezentować będzie troje uczniów, którzy w etapie szkolnym najlepiej rozwiązali test. Na wyniki etapu szkolnego musimy jeszcze trochę poczekać. Na stronie zus.pl/edukacja do 17 grudnia ogłoszone zostaną  zespoły zakwalifikowane do drugiego  – wojewódzkiego etapu – olimpiady.

Z etapu wojewódzkiego zostanie wyłoniona najlepsza szkoła, która będzie reprezentować nasze województwo 8 kwietnia 2022 roku podczas ogólnopolskiego finału. Dla laureatów olimpiady przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dzięki umowom podpisanym przez ZUS ze szkołami wyższymi, laureaci otrzymają także indeksy na uczelnie i dodatkowe punkty w rekrutacji. Finaliści olimpiady są zwolnieni również z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości.

Uczestnikami olimpiady są uczniowie szkół średnich, którzy wzięli udział  w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”.

Krzysztof Furso