UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22

24 czerwca 2022 roku o  godzinie 9:00 odbyło się  uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22. Dyrektor Szkoły pan Krzysztof Badźmierowski wręczył wyróżniającym się  uczniom świadectwa z czerwonym paskiem, dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Była to także  okazja do pożegnania odchodzących nauczycieli  i pracowników szkoły.

Wśród nich znaleźli się:

– pani Iwona Gagat – nauczyciel przedmiotów zawodowych;

– pan Marcin Gawłowski – nauczyciel zajęć praktycznych i historii;

– pani Małgorzata Mikołajko – nauczyciel fotografii i filmu oraz wychowawca klasy III LSP;

– ksiądz Przemysław Wolny – nauczyciel religii;

– pani Irena Balicka – pracownik obsługi

oraz pani Joanna Licznerska – wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców.

Uroczystość  uświetnił występ wokalny Darii Nadwornej z klasy I LSP. Nad całością czuwała pani Grażyna Ciepłuch – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz udanego wypoczynku🙂