ALARM POŻAROWY ĆWICZEBNY

Jak co roku, w ramach przygotowania pracowników oraz uczniów Zespołu Szkół  Budowlanych i Plastycznych do sytuacji nadzwyczajnych, przeprowadzono w szkole alarm pożarowy ćwiczebny, połączony z ewakuacją z zagrożonego budynku, a także  pokazem możliwości jednostek straży pożarnej.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem uczniów i pracowników szkoły oraz przypomnienie  wszystkim o zasadach postępowania na wypadek zaistnienia pożaru w miejscu pracy i nauki: poruszanie się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejście na wyznaczony teren zbiórki.

W przedsięwzięciu brały udział  jednostki grudziądzkiej straży pożarnej z zadaniem przećwiczenia koordynacji działań oraz zapoznania się z lokalizacją i infrastrukturą ZSBiP.

Realizm warunków zainscenizowanego pożaru spowodował, że wszyscy potraktowali szkolenie bardzo poważnie i z dużym zainteresowaniem.