STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

89 młodych ludzi z Torunia, Grudziądza, Golubia-Dobrzynia, Chełmna, Brodnicy, Jabłonowa Pomorskiego i okolic odebrało w czwartek – 8 grudnia –  stypendia Prezesa Rady Ministrów. Dostali je wyróżniający się uczniowie szkół średnich.

Uroczysta gala  wręczenia elitarnych stypendiów odbyła się w Szkole Podstawowej nr 14 im. Błękitnej Armii przy ul. Hallera w Toruniu.

Co to za stypendia?

Takie wsparcie może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Dostaje je uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2022 – 2023 Stypendystkami Prezesa Rady Ministrów zostały trzy uczennice Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu:

  • Agata Groch – uczennica klasy IVBT5 – Technikum Usług Fryzjerskich;
  • Julia Piechna – uczennica klasy II LSP – Liceum Sztuk Plastycznych;
  • Julita Walczak – uczennica klasy IV LP – Liceum Sztuk Plastycznych.

Wyróżnienia wręczali: Maria Mazurkiewicz, Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty oraz Józef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski.

Wszystkim Stypendystkom serdecznie gratulujemy!