SPOTKANIA Z POLICJĄ. PRZEMOC W RODZINIE

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy rozpoczęty w czasie pandemii cykl spotkań naszych uczniów z przedstawicielami policji na bardzo ważny i trudny temat, jakim jest przemoc w rodzinie. Uczniowie mają okazję dowiedzieć się, jakie zachowania przekraczają granice człowieka i podlegają karze. Poznają regulacje prawne w zapobieganiu oraz postępowaniu w sytuacji, gdy ktoś doświadcza przemocy. Nade wszystko dowiadują się o prawach ofiary, a także instytucjach udzielających pomocy i wsparcia. Zjawisko przemocy, zwłaszcza psychicznej, to duży problem wielu rodzin. Powoduje szereg strat, jest trudne
i wyczerpujące dla wszystkich stron. Niszczy całe rodziny. Chcemy tego unikać. Oby ta wiedza, zdobyta przez naszych uczniów podczas spotkań, nie była im w przyszłości potrzebna.