KONFERENCJA NAUKOWA: „POWRÓT GRUDZIĄDZA DO MACIERZY – 103. ROCZNICA”

We wtorek 24 stycznia 2023 roku grupa uczniów pod opieką nauczyciela Janusz Kiwała wzięła udział w konferencji naukowej pt. „Powrót Grudziądza do Macierzy – 103. rocznica” w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, którą poprowadził lokalny historyk pan Dawid Schoenwald. W jej trakcie mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych faktów na temat przechodzenia Grudziądza z rąk niemieckich do polskich. Prowadzący wzbudził zainteresowanie. W trakcie wykładu i po jego zakończeniu można było zadawać pytania dotyczące jego treści.

Tekst: Janusz Kiwała