ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH. CYBERPRZEMOC – REGULACJE PRAWNE

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły spotkali się z  przedstawicielami Wydziału Prewencji KMP w Grudziądzu. Młodzież zapoznała się z przepisami dotyczącymi prawa karnego nieletnich.  Był też czas na zadawanie pytań. Niektórym klasom wystarczyły podstawowe informacje, ale były też grupy, gdzie pytaniom nie było końca. Zaproszeni goście tłumaczyli młodzieży meandry prawa, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, ze zdobyta wiedza będzie przydatna  dla naszych uczniów.