DOMINIKA ZALEWSKA W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA

12 kwietnia 2023 roku odbyła się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza VI kadencji. Nowo wybranym Radnym Prezydent miasta Maciej Glamowski wręczył zaświadczenia. W młodzieżowej radzie znalazło się 15 uczniów grudziądzkich szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentuje Dominika Zalewska z klasy III LSP, która została wybrana na wice przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta. Gratulujemy!

Na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza VI kadencji został wybrany Jakub Kaźmierczak  z Zespołu Szkół Mechanicznych. Wiceprzewodniczącymi Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrane zostały:

  • Maria Oluszczyk z II Liceum Ogólnokształcącego
  • oraz Dominika Zalewska z Liceum Sztuk Plastycznych przy Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych.

Sekretarzem wybrano natomiast Konrada Muzala z II Liceum Ogólnokształcącego.

Młodzieżowa Rada Miasta Grudziądza została reaktywowana po czterech latach przerwy. Duże nadzieje pokładają w niej dorośli samorządowcy miasta.

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Grudziądza VI kadencji:

 • Wiktor Bergmański i Kewin Czerniakowski, reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące,
 • Konrad Muzal i Maria Oluszczyk, będący przedstawicielami II Liceum Ogólnokształcącego,
 • Oliwia Brzozowska i Marta Smulska z III Liceum Ogólnokształcącego,
 • Maksymilian Przybysz z IV Liceum Ogólnokształcącego,
 • Dominika Zalewska z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych,
 • Kewin Dłużyński i Jakub Kaźmierczak z Zespołu Szkół Mechanicznych,
 • Igor Kucharski i Oskar Mostowski z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich,
 • Wiktoria Marszałkowska i Patryk Michałowski z Zespołu Szkół Ekonomicznych,
 • Julia Kurminowska z Zespołu Szkół Rolniczych.