SUKCES UCZENNICY ZSBiP

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu 2023 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w G-dzu zorganizował konkurs popularyzujący wiedzę o mózgu i jego działaniu pod nazwą:

„Mózg i jego tajemnice – inspiracją do stworzenia gry dydaktycznej”.

Uczennica naszej szkoły  Weronika Uliszewska z klasy IV bT5 zdobyła w tym konkursie drugie miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych i została nagrodzona, a  na spotkaniu podsumowującym zaprezentowała grę własnego pomysłu.

O wyłonieniu laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach jury brało pod uwagę kryteria dotyczące wiedzy na temat funkcjonowania i higieny mózgu, umiejętności  doboru tematu pracy, jakości wykonania, oryginalności i pomysłowości oraz walorów artystycznych.

Prace konkursowe nagrodzonych można obejrzeć na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakładce Projekty.

Tekst: Barbara Kamińska