LIST MINISTRA EDUKACJI i NAUKI Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 2022/2023

Z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował do szkół i placówek oświatowych specjalny list. Przybliżył w nim najważniejsze osiągnięcia w systemie edukacji wprowadzone w obecnym roku szkolnym, jak również zwrócił szczególną uwagę na wydarzenia związane z 550 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.

– Rok szkolny 2022/2023 był dla polskiej oświaty czasem szczególnym. Nie tylko ze względu na istotne zmiany systemowe, ale także z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Niebywała wiedza, ciekawość, pasja, odwaga, kreatywność i pracowitość – pozwoliły temu genialnemu astronomowi przekroczyć granice niemożliwego. Wiekopomne dzieło autora teorii heliocentrycznej i przyświecające mu ideały, a przede wszystkim budząca szacunek wszechstronność zainteresowań oraz osiągnięć naukowych, są dla nas inspiracją do tworzenia polskim uczniom odpowiednich warunków do wzmacniania tkwiącego w nich ogromnego potencjału – napisał minister Przemysław Czarnek w liście skierowanym do uczniów i nauczycieli.

Minister Edukacji i Nauki odniósł się do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez MEiN w roku szkolnym 2022/2022. Zaznaczył jak ważnym jest budowanie szkoły przyszłości już dziś: – Stawiamy na kształcenie kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, krytyczne myślenie, kreatywność czy komunikacja. Promujemy naukę programowania i robotyki, wyrównujemy dostęp do nowoczesnych technologii – dodał.

Szef MEiN wyraził wdzięczność za wsparcie i pomoc okazane uczniom z Ukrainy: – Młodzi ludzie, a także ich nauczyciele zdali egzamin z otwartości i serdeczności. Swoim ukraińskim kolegom i koleżankom okazali wsparcie w momencie, w którym najbardziej tego potrzebowali. Z całego serca za to dziękuję – dodał.

Minister życzył uczniom pogłębiania zainteresowań, wzmacniania talentów i realizacji marzeń, a nauczycielom i rodzicom podziękował za trud towarzyszenia młodym ludziom w odkrywaniu i poznawaniu wiedzy o świecie i zachęcania do nieustannego rozwoju.

Wszystkim zaś życzył wielu osiągnięć w podejmowanych działaniach i wspaniałych, bezpiecznych wakacji.

List Ministra MEiN