UWAGA! OGŁOSZENIE!

            – Stypendium socjalne – (dla uczniów zamieszkałych w Grudziądzu)

           Do piatku,  15 września 2023 r.,  u pani pedagog (w pok. nr 50 II p.) można składać wnioski o stypendium socjalne (osoby spoza Grudziądza o pomoc mogą ubiegać się w ośrodkach pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania). Kryterium dochodowe to: 600 zł na osobę   w rodzinie. Druki wniosków należy  pobrać i  złożyć u pani pedagog (składają rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni). Szczegółowe informacje uzyskać można p. pedagog Sylwii Preuss.