RELACJA Z KONFERENCJI

6 października  2023 r. o godzinie 11.30 w auli CKU ODiDZN, ul Legionów 2 w Grudziądzu, odbyła się konferencja metodyczna, w której uczestniczyło 152 nauczycieli biologii i uczniów szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę ZSBiP reprezentowała klasa IIIbT5 z wychowawczynią panią Eweliną Świtaj. Przybyłych gości i prelegentów powitała doradca metodyczny biologii i nauczyciel ZSBiP pani Barbara Kamińska. Konferencję zainaugurował dr n. med. Tomasz Mierzwa, chirurg-onkolog, Koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy wykładem p.t. „Zasady profilaktyki nowotworów”.

Celem wykładu było przedstawienie metod zapobiegania chorobie nowotworowej poprzez profilaktykę pierwotną, czyli zapobieganie chorobom przez utrwalanie prawidłowych wzorców stylu życia i monitorowanie czynników ryzyka występowania nowotworów oraz profilaktykę wtórną (drugorzędową), czyli zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie.

Podczas konferencji odbyły się warsztaty samobadania piersi i jąder na fantomach, które przeprowadził dr n. med. Tomasz Mierzwa i rozdał uczestnikom materiały promocyjne.

 A PO PRZERWIE…

Odbył się wykład na temat: „Odkrywaj znane i nieznane biologicznie ciekawe miejsca w Polsce”. Prowadzącą była mgr biologii pani Dorota Rusoń, nauczyciel i wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie, która zaprezentowała najpiękniejsze i największe arboreta i ogrody botaniczne w Polsce jakie osobiście odwiedziła i poleciła zgromadzonym uczestnikom konferencji.

Na zakończenie prowadząca pani Barbara Kamińska podziękowała wykładowcom i przybyłym nauczycielom oraz zainteresowanym uczniom.