PRAWO PRACY I PRZEPISY BHP NA BUDOWIE

Klasa IaT miała okazję uczestniczyć  w spotkaniu na temat: „Prawo pracy oraz BHP na budowie” zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Uczniowie zapoznali się z formami zatrudnienia, prawem pracy oraz przepisami BHP i sytuacjami niebezpiecznymi na terenie budowy.