FINAŁ AKCJI #Szkoła Pamięta

Za nami piąta edycja akcji „Szkoła pamięta”. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu. W ramach przedsięwzięcia młodzież odwiedzała miejsca pamięci, porządkowała groby, paliła znicze i wspominała osoby ważne dla lokalnej wspólnoty. Tegoroczna odsłona projektu zgromadziła ponad 11 tys. szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych z całego kraju. Zaangażowało się w nią ponad 1,6 mln uczniów i 161 tys. nauczycieli.

Podobnie jak w  latach  ubiegłych, nasza Szkoła włączyła się do akcji ”Szkoła pamięta”, podejmując szereg działań mających na celu upamiętnienie bohaterów przeszłości, ważnych rocznic i wydarzeń. W tym roku uczniowie LSP pod opieką naszych nauczycieli, 30 października, odwiedzili grudziądzki cmentarz i uczcili pamięć zasłużonych mieszkańców Grudziądza: Salomei Sujkowskiej, Bronisława Malinowskiego czy grudziądzkiego poety Ryszarda Milczewskiego – Bruno. Ponadto młodzież zapaliła  znicze przy zbiorowej mogile narodowych bohaterów drugiej wojny światowej. W ramach projektu uczniowie przygotowywali także gazetki, wystawy oraz uroczystości o charakterze historyczno – patriotycznym. Uczniowie i nauczyciele ZSBiP brali także udział w uroczystościach miejskich upamiętniających m.in. postać Mikołaja Kopernika, a także akcjach i projektach o zasięgu ogólnopolskim.

 Za udział w piątej edycji akcji „Szkoła pamięta” otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom podpisany przez ministra MEiN – Przemysława Czarnka.