ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. FINAŁ AKCJI „SZKOŁA DO HYMNU” 2023

Dzisiaj w naszej Szkole odbyła się uroczystość upamiętnienia Święta Odzyskania Niepodległości Naszego Państwa. To właśnie 105 lat temu Józef Piłsudski objął władzę w nowo powstałej Polsce. W czasie uroczystości nagrodzono uczniów, którzy  wykazali się najlepszą wiedzą z zakresu biografii Marszałka Piłsudskiego i wysłuchaliśmy części artystycznej – wywiadu z bohaterem tego wyjątkowego dnia, w którego postać wcieliła się uczennica LSP – Dominka Zalewska oraz Miłochna Wiśniewska jako dziennikarka.  W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, odśpiewaliśmy także Mazurka Dąbrowskiego, dając tym samym wyraz szacunku do Ojczyzny, polskiej historii i narodowych tradycji. Już po raz szósty włączyliśmy się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Dzięki przygotowanym śpiewnikom wszyscy uczestnicy uroczystości, uczniowie i nauczyciele,  mogli wspólnie zaśpiewać także inne  pieśni patriotyczne, jak:  Rota, Szara Piechota, Rozkwitały pąki białych róż. Uroczystość przygotowała pani Ewelina Świtaj.

Wyniki szkolnego konkursu wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim przedstawiają się następująco:

I miejsce – Julia Piechna z klasy 3LSP

II miejsce – Dominika Słupkowska z klasy 4LSP

III miejsce – Agata Groch z klasy 5bT