MAKROREGIONALNY PRZEGLĄD WYRÓŻNIONYCH PRAC DYPLOMOWYCH

Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych Uczniów Szkół Plastycznych z makroregionu północno – zachodniego po raz szesnasty odbył się w Bydgoszczy. Wśród wystawianych prac trzynastu szkół był i nasz Plastyk. Szkołę reprezentowały dyplomy: Patrycji Zientarskiej, Julity Walczak i Mai Hoang Ding. Wydarzenie było świetną okazją do wymiany doświadczeń, poszukiwań inspiracji i nowatorskich rozwiązań.