WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O WIŚLE I MIASTACH NAWIŚLAŃSKICH

30 listopada 2023 roku, laureaci Szkolnego Konkursu Wiedzy o Wiśle i Miastach Nadwiślańskich: Iga Pasierbska, Julia Piechna, Eliza Tomczak z klasy III LSP oraz Dagmara Krelska z klasy IIIbT i Kacper Szczepański z klasy IIbT odebrali z rąk pani wicedyrektor K. Dulkowskiej – ambasadorki przedsięwzięcia, nagrody książkowe wraz z gratulacjami. Z tej grupy czwórka uczniów reprezentowała Szkołę w  VI edycji międzyszkolnej tego konkursu w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa”. Julia i Iga znalazły się w pierwszej dziesiątce. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.