OGŁOSZENIE!

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I PLASTYCZNYCH
W GRUDZIĄDZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

ANIMATOR LUB DWÓCH ANIMATORÓW BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WYBUDOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

„Moje boisko ORLIK” przy ul. Czarnieckiego

WARUNKI PRACY:

 1. Praca w terminie od 10.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ilości 100 godz. miesięcznie w przypadku jednego animatora lub 50 godz. w przypadku wyboru dwóch animatorów, w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2024 roku. W miesiącach – styczeń, luty 2024 r. i grudzień 2024 r. praca w ilości 80 godz. miesięcznie w przypadku jednego animatora lub 40 godz. w przypadku wyboru dwóch animatorów.
 2. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.
 3. Liczba godzin oraz godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację programu.

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

 1. Wykształcenie pedagogiczne lub posiadanie stopnia trenera lub instruktora sportu w dowolnej dziedzinie sportowej lub kursu dla animatora sportu i rekreacji.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup społecznych w godzinach otwarcia ORLIKA, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
 2. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych dla różnych grup społecznych (w tym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz rodzin).
 3. Monitorowanie prowadzonych zajęć.
 4. Umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej na ORLIKU.
 5. Nadzór nad mieniem szkoły i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do dyrektora szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe.
 3. Program działań sportowo – rekreacyjnych adresowanych do grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem.

PROCEDURA KONKURSOWA:

Postępowanie składa się z dwóch etapów:

 1. Analiza założonej dokumentacji.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – animator boiska ORLIK” w terminie do 5 stycznia 2024 roku do godz.10:00.

Dyrektor ZSBiP

Krzysztof Badżmierowski