WIELKI SUKCES NASZEJ „BUDOWLANKI” W RANKINGU MIESIĘCZNIKA „PERSPEKTYWY” 24

W opublikowanym dzisiaj, 11 stycznia 2024 roku,  Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników „Perspektyw” – Technikum nr 2 w  Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu – uplasowało się na 400. miejscu w Polsce i 17. miejscu w województwie kujawsko – pomorskim. Tym samym nasze technikum znalazło się w gronie szkół z brązową tarczą.

Gala wręczenia dyplomów najlepszym szkołom z udziałem Barbary Nowackiej, Minister Edukacji, odbyła się  się dzisiaj, 11 stycznia,  o godz. 12.00 na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i była transmitowana bezpośrednio.

Do wielkiego sukcesu technikum przyczynili się uczniowie ubiegłorocznej klasy IVaT4, której wychowawczynią była pani Małgorzata Wieruszewska – Brzózka, nauczyciele przygotowujący do egzaminu  maturalnego, nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych zarówno budowlanych, jak i fryzjerskich przygotowujący młodzież do egzaminów zawodowych oraz dyrekcja szkoły.

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników po raz 26. przygotował miesięcznik „Perspektywy”.

Kapituła rankingu pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

W rankingu liceów i techników uwzględniono tylko szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2023 r., na arkuszach standardowych i niestandardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej odpowiednio dla liceów i techników.

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024 i Rankingu Techników 2024 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2024, Rankingu Maturalnego Techników 2024 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2024.

https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-technikow

https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-kujawsko-pomorski

https://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=9095:znamy-najlepsze-licea-i-technika-w-polsce&catid=24&Itemid=119