17 MAJA OBCHODZIMY ŚWIATOWY DZIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 roku i koordynowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), mające na celu zwrócenie uwagi na znaczenie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w rozwoju społeczeństw. W tym roku ITU zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie technologii przez seniorów („Digital technologies for older persons and healthy ageing”). TIK odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszym życiu, wpływając na sposób, w jaki komunikujemy się, pracujemy, uczymy się i bawimy. Dostęp do TIK jest niezbędny do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie i korzystania z jego możliwości. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego to doskonała okazja do refleksji nad rolą technologii w naszym życiu i do zastanowienia się nad tym, jak możemy wykorzystać je do tworzenia lepszego świata. Pamiętajmy jednak, że korzystanie z zasobów informacyjnych wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zachęcamy do odwiedzenia stron adresowanych do różnych grup użytkowników Internetu:

  –   e-Polak potrafi! – wszystkim osobom dorosłym;

  – Nie zagub dziecka w sieci oraz Bądź z innej bajki  – rodzicom i opiekunom oraz dzieciom i   młodzieży;

   –  e-Senior potrafi! – seniorom. 

Wiele artykułów, a także poradników na temat bezpieczeństwa online publikowanych jest w bazie wiedzy cyberbezpieczeństwa na portalu gov.pl.

W Polsce obchody ŚDSI cieszą się od 2007 r. trwałą renomą swoistego festiwalu informatycznego. W trakcie obecnej edycji, podobnie jak rok wcześniej będzie się toczyła dyskusja o „Sztucznej inteligencji”.