UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Dzisiaj celebrowaliśmy ostatni dzień szkoły. Dyrektor Szkoły – Krzysztof Badźmierowski  – rozpoczął uroczystość i przywitał wszystkich zebranych gości, rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Następnie głos zabrali: dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Grudziądzu –  Leszek Orłowski i wicedyrektor – Tomasz Kwiatkowski, składając podziękowania uczennicy Aleksandrze Nowackiej z klasy IIa LSP, która wygrała konkurs na projekt logo z okazji 100. rocznicy PSM I i II st. w Grudziądzu. Podczas wydarzenia  Dyrektor Szkoły i Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Magdalena Knaak, wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody ufundowane przez Radę Rodziców  i świadectwa z paskiem. Hubert Halik – uczeń, a właściwie już absolwent Branżowej Szkoły I stopnia otrzymał, z rąk Dyrektora Szkoły, honorowy tytuł „Najlepszy z najlepszych”, pamiątkową statuetkę oraz dyplom. Hubert osiągnął najwyższą średnią  ocen w szkole  – 5,63.  Jest także  finalistą LII Edycji Centralnego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu, gdzie zajął I miejsce w rywalizacji konkursowej w zawodzie murarz – tynkarz.  Agata Kasprzyk pięknie podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom i  nauczycielom w imieniu kończących naukę klas III Branżowej Szkoły.  Dyrektor Szkoły podziękował i pożegnał również nauczycieli odchodzących na zasłużoną emeryturę: panią Małgorzatę Podemska, pana Jarosława Dyducha i pana Romana Niedzielskiego. Na zakończenie odbyła się część artystyczna. Wystąpili Julia Cykał z Ib LSP, gościnnie – Artur Krystian Kowalewski oraz Agata Kasprzyk z klasy IIIaBS.

Życzymy Wam udanych i bezpiecznych wakacji!