Policja dla ucznia

Wzorem lat ubiegłych organizujemy w naszej szkole dla uczniów klas pierwszych i drugich cykl spotkań z policją. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, chcemy, by nasi uczniowie mieli jak najpełniejszą wiedzę na temat odpowiedzialności karnej za popełnione czyny
w życiu realnym oraz wirtualnym. Zwłaszcza w świecie Internetu nieumiejętnie korzystanie i brak wiedzy mogą okazać się bolesne
w skutkach.  Nasi goście  pomagają młodzieży poruszać się w zawiłym  świecie przepisów i aktów prawnych, a także odpowiadają   na trudne pytania uczniów.

Dziękujemy policjantom za wizyty w szkole, zapraszamy na kolejne spotkania z młodzieżą.  

Wystawa „Mentorzy. Twórczość nauczycieli Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu” jest pierwszą w dwudziestoletniej historii placówki zbiorową ekspozycją, prezentującą dokonania artystyczne byłych i obecnych pedagogów szkoły.

Na ekspozycję składają się zarówno dzieła malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, instalacje artystyczne, jak i prace z zakresu projektowana graficznego. Pokazują one wszechstronność wykładowców oraz rozmaite źródła inspiracji ich twórczości, sięgające estetyki pop-artu, kultury masowej, świata natury oraz dawnego malarstwa europejskiego. Tak różnorodna pod względem środków artystycznego wyrazu
i poruszanych tematów wystawa pokazuje wielowątkowość sztuki jako takiej, a także interdyscyplinarny charakter edukacji w grudziądzkiej placówce.

W wystawie udział biorą:
Paulina Kaczor-Paczkowska
Michał Kowalski
Urszula Kulczyk
Iwona Liegmann
Katarzyna Malejka
Małgorzata Mikołajczyk
R.A.S.A.
Urszula Zacharska
Marek Zacharski