UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22

24 czerwca 2022 roku o  godzinie 9:00 odbyło się  uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22. Dyrektor Szkoły pan Krzysztof Badźmierowski wręczył wyróżniającym się  uczniom świadectwa z czerwonym paskiem, dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Była to także  okazja do pożegnania odchodzących nauczycieli  i pracowników szkoły.

Wśród nich znaleźli się:

– pani Iwona Gagat – nauczyciel przedmiotów zawodowych;

– pan Marcin Gawłowski – nauczyciel zajęć praktycznych i historii;

– pani Małgorzata Mikołajko – nauczyciel fotografii i filmu oraz wychowawca klasy III LSP;

– ksiądz Przemysław Wolny – nauczyciel religii;

– pani Irena Balicka – pracownik obsługi

oraz pani Joanna Licznerska – wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców.

Uroczystość  uświetnił występ wokalny Darii Nadwornej z klasy I LSP. Nad całością czuwała pani Grażyna Ciepłuch – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz udanego wypoczynku🙂

WIZYTA W GRUDZIĄDZKIM TEATRZE, WYSTAWA GRUDZIĄDZ FOTO’ 2022

W Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu uczniowie klasy I LSP mieli możliwość obejrzenia prac fotograficznych nagrodzonych, wyróżnionych i prezentowanych na wystawie pokonkursowej GRUDZIĄDZ FOTO’ 2022.  Tradycyjnie nie obyło się bez zdobywania umiejętności w pisaniu recenzji z wystawy.

Bardzo miłym akcentem była dla nas możliwość zwiedzenia wraz z oprowadzaniem budynku teatru, kieszeni scenicznej, garderoby oraz innych pomieszczeń i przestrzeni, jakie mieści w sobie gmach naszego teatru. Usłyszeliśmy też wiele ciekawych opowieści z historii i działalności tej instytucji. Dziękujemy Panu Marcinowi Łapińskiemu za poświęcony nam czas i cenną lekcję.

Zdjęcia: Wiktoria Dąbkiewicz

Wyniki VI Ogólnopolskiego Biennale Plakatu Szkół Plastycznych ” Jednym słowem”- Gdynia 2022

Znamy już wyniki konkursu organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni. Szósta edycja biennale została zorganizowana pod hasłem „Jednym słowem”. Do konkursu zgłoszono 339 prac z 28 szkół.

Drugie  miejsce przypadło Klaudii Czapiewskiej z III LSP za plakat pt. „SOS”.

Wyróżnienie udziałem w wystawie pokonkursowej nagrodzono prace Patrycji Zientarskiej, Natalii Antczak, Mai Jończyk, Karoliny Walczak. Plakaty powstały na zajęciach projektowania graficznego prowadzonych przez panią Wiolettę Dolewską.

Wioletta Dolewska

DNI GRUDZIĄDZA’ 2022

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do kolorowej parady grudziądzan otwierającej obchody 731. rocznicy nadania Grudziądzowi praw miejskich oraz Jarmark Spichrzowy, który potrwa do niedzieli – 12 czerwca. Urodzinowy korowód przemaszerował ulicami miasta z al. 23 Stycznia na Rynek w Grudziądzu.

WYCIECZKA DO TORUNIA

10 czerwca 2022 roku uczennice klasy IBT, uczennice i uczeń klasy I LSP oraz dziewięcioosobowa grupa uczennic z klasy II LSP uczestniczyli  w wycieczce do Torunia realizowanej w ramach projektu „Śladami Mikołaja Kopernika”.  Program wycieczki przewidywał zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta i miejsc związanych z patronem ZSBiP. Następnie  uczniowie mieli szansę wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zwiedzania Torunia i wykazać się w grze terenowej zorganizowanej przez pana Pawła – naszego przewodnika. Po przerwie obiadowej uczniowie Liceum Plastycznego obejrzeli wystawę  pt. „Tatuaż. Symbol – Piętno – Piękno” zorganizowaną w toruńskim Muzeum Etnograficznym. Natomiast uczennice Technikum Usług Fryzjerskich wcieliły się w role detektywów rozwiązujących zagadki, aby poznać zakończenie historii ukrytych w tajemniczych pokojach Escape Roomu.

Chociaż początkowo pogoda nie zachęcała do spaceru po mieście, to z czasem zaświeciło słoneczko. Najważniejsze jednak,  że humory dopisały i wycieczka bardzo się udała.

 

Pani Ewelina Świtaj realizowała projekt „Śladami Mikołaja Kopernika” także na terenie Grudziądza.

GRUDZIĄDZ FOTO’ 2022

Za nami kolejna edycja konkursu fotograficznego dla wszystkich fotografujących: profesjonalistów i amatorów w każdym wieku. Laureatką konkursu w tym roku została Sandra Elwertowska z klasy III LSP,  która otrzymała nagrodę w kategorii „Fotografia wykonana telefonem komórkowym”. Na wystawie pokonkursowej w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu zobaczycie także prace Antoniny Jakielskiej, Marty Przeperskiej, Kacpra Zapałowskiego i Mikołaja Nowaka.

Dziękujemy CK Teatr w Grudziądzu, a w szczególności pani Mariannie Gitner – Sawistowskiej za organizację konkursu i umożliwienie uczniom Liceum Sztuk Plastycznych w Grudziądzu wzięcia udziału w tak prestiżowym wydarzeniu.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Nagroda dla uczennicy LSP

4 czerwca 2022 roku na stadionie Olimpii  w Grudziądzu, odbył się 41 bieg im. Bronisława Malinowskiego. Podczas otwarcia zawodów pan Marcin Jędrak w towarzystwie zaproszonych gości: Prezydenta Grudziądza – Macieja Glamowskiego i byłego Prezydenta Grudziądza – Roberta Malinowskiego, wręczyli nagrodę uczennicy Liceum Sztuk Plastycznych – Patrycji Zientarskiej (klasa III LP) za projekt medalu i grafiki na stronę biegów.  Projekty Patrycji powstały na lekcji projektowania graficznego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W.D.

Nabór elektroniczny na rok szkolny 2022/2023

Nabór w roku szkolnym 2022/2023 odbywa się drogą elektroniczną na stronie:

http://nabor.pcss.pl/grudziadz

Krok 1. Kandydat wypełnia wniosek z danymi osobowymi, danymi rodziców lub prawnych opiekunów. Wybiera szkoły i klasy, do których chce uczęszczać zgodnie z preferencjami. W ostatnim etapie wypełniania wniosku system przydziela kandydatowi login i hasło umożliwiające ponowne logowanie

Krok 2. Kandydat drukuje pobrany z systemu wniosek oraz podpisuje go. Podpis składa również rodzic lub prawny opiekun.

Krok 3. Kandydat zanosi wniosek  do szkoły pierwszego wyboru.lub przesyła podpisane skany w postaci załącznika (przesłanie zeskanowanego wniosku w postaci załącznika powoduje, że kandydat jest widoczny na liście uczniów wybranej szkoły)

Krok 4. Pobierasz ze strony naboru (lub ze strony szkoły) kwestionariusz osobowy, w którym wypełniasz dane osobowe oraz deklarujesz wybrane przez siebie przedmioty rozszerzone oraz wolę uczestniczenia na lekcje religii bądź etyki.

 

 

Dokumenty wymagane przez szkołę: 

  • wniosek (wydrukowany z systemu elektronicznego) o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz jego prawnego opiekuna,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych),
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (pobrany ze strony naboru lub ze strony szkoły),
  • potwierdzone przez szkołę zaświadczenia o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz aktywności społecznej,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (dotyczy tylko kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych). Kandydaci do szkoły branżowej i technikum otrzymują skierowanie na badania lekarskie do Medycyny Pracy z sekretariatu szkoły. Pracownik młodociany (fryzjer) otrzymuje skierowanie na badania lekarskie od swojego pracodawcy.
  • dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
  • uczniowie branżowej szkoły uczący się w zawodzie fryzjer dostarczają zaświadczenie od pracodawcy będącego rzemieślnikiem zrzeszonym w organizacji rzemieślniczej.

 

Dyplomy 2022

12 maja 2022 roku w Galerii Akcent w Grudziądzu odbył się wernisaż  prac dyplomowych tegorocznych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych „Dyplomy 2022”. Na uroczyste otwarcie przybyli uczniowie LSP i zaproszeni goście. Wszystkich zaproszonych powitał Dyrektor Szkoły  – pan Krzysztof Badźmierowski. Wśród przybyłych gości  byli pani Anna Granica – kierownik Akcentu, pani Kamila Melkowska – Lemke – Dyrektor Wydziału Edukacji oraz pani Ewa Grzeszczuk – kurator wystawy. Przybliżeniem tematu prac i przedstawieniem sylwetek absolwentów zajęły się nauczycielki przedmiotu – Wioletta Dolewska i Beata Garrett. Wystawę będzie można obejrzeć jeszcze przez dwa tygodnie.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej Łukasza Szalkowskiego na stronie: https://grudziadz.naszemiasto.pl/otwarcie-wystawy-dyplomy-2022-w-klubie-akcent-w-grudziadzu/ga/c13-8815057/zd/71344421

Uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych

Dzisiaj, 29 kwietnia 2022 roku, uroczyście pożegnaliśmy uczniów trzech klas maturalnych: klasy IVA (Technik budownictwa), klasy IVB (Technik usług fryzjerskich) oraz klasy IV LP (Liceum Sztuk Plastycznych). Pan dyrektor Krzysztof Badźmierowski wręczył świadectwa, dyplomy i nagrody wyróżnionym uczniom, a także listy pochwalne zaproszonym  rodzicom. Teraz przed Naszymi Abiturientami jeden z najważniejszych życiowych sprawdzianów – egzamin maturalny. Trzymamy za Wszystkich mocno kciuki i życzymy połamania piór.