Galerie szkolne

Lata 1977 – 2005

  1. Zdjęcia z kroniki szkolnej.

 

Rok 1978

  1. Wręczenie sztandaru szkole.