Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2023/2024

 

TECHNIK BUDOWNICTWA 

Technik budownictwa wykonuje roboty murarskie i tynkarskie, organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego, roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką. Uczeń  kształcący się w zawodzie technik budownictwa przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji BUD. 12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

a) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,

b) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,

c) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

d) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu

b) budowy,organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,

c) sporządzania kosztorysów robot budowlanych.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika budownictwa jest zdanie dwóch egzaminów zawodowych.

Kwalifikacja1:
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12.) – koniec klasy III

Kwalifikacja 2:
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BUD.14.) – po pierwszym półroczu klasy V

Możliwość zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w firmach remontowo-budowlanych,
 • w przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane,
 • hurtowniach materiałów budowlanych
 • we własnej firmie.

 Predyspozycje do wykonywania zawodu

 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • dokładność i rzetelność;
 • wytrwałość i cierpliwość;
 • dobre zdrowie i sprawność ruchowa;
 • odporność na długotrwały wysiłek fizyczny;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • brak lęku przed wysokością;
 • zmysł równowagi;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

wady wzroku, poważne wady słuchu, brak obuocznego widzenia, upośledzenie rozróżniania barw, przewlekłe choroby uszu, skłonność do omdleń, cukrzyca, epilepsja, choroby ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia psychiczne, przewlekłe choroby krążenia, układu oddechowego, nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzeli, choroby reumatyczne, schorzenia alergiczne, choroby skóry rąk, skrzywienia kręgosłupa  i ograniczenie ruchomości kręgosłupa i kończyn.

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe oraz organizuje, kontroluje i sporządza kosztorysy robót budowlanych

Uczeń  kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

a) montowania systemów suchej zabudowy,

b) wykonywania robót malarskich,

c) wykonywania robót tapeciarskich,

d) wykonywania robót posadzkarskich,

e) wykonywania robót okładzinowych;

w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:

a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

b) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,

c) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,

d) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika robót wykończeniowych w budownictwie jest zdanie dwóch egzaminów zawodowych.

Kwalifikacja1:
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BUD.11.) – koniec klasy III

Kwalifikacja 2:
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie (BUD.25.)- po pierwszym półroczu klasy V

 

Możliwość zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w firmach remontowo-budowlanych,
 • w przedsiębiorstwach produkujących materiały do wykańczania wnętrz,
 • w firmach kosztorysowych i nadzorujących roboty wykończeniowe,
 • we własnej firmie.

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • dokładność i rzetelność;
 • wytrwałość i cierpliwość;
 • dobre zdrowie i sprawność ruchowa;
 • odporność na długotrwały wysiłek fizyczny;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • brak lęku przed wysokością;
 • zmysł równowagi;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

wady wzroku, poważne wady słuchu, brak obuocznego widzenia, upośledzenie rozróżniania barw, przewlekłe choroby uszu, skłonność do omdleń, cukrzyca, epilepsja, choroby ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia psychiczne, przewlekłe choroby krążenia, układu oddechowego, nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzeli, choroby reumatyczne, schorzenia alergiczne, choroby skóry rąk, skrzywienia kręgosłupa              i ograniczenie ruchomości kręgosłupa i kończyn.

 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

 https://www.youtube.com/watch?v=jGJ5oR0yVpQ

Technik usług fryzjerskich wykonuje wszystkie zabiegi i działania pielęgnacyjne związane z włosami oraz projektuje fryzury.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 

a) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów,

b) wykonywania zabiegów chemicznych włosów,

c) strzyżenia włosów,

d) stylizacji fryzur,

w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

– projektowania fryzur.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika usług fryzjerskich jest zdanie dwóch egzaminów zawodowych.

Kwalifikacja1:
Wykonywanie usług fryzjerskich  (FRK.01.) – koniec klasy III

Kwalifikacja 2:
Projektowanie i wykonywanie fryzur (F RK.03.) – po pierwszym półroczu klasy V

Możliwość zatrudnienia:

 • w zakładach fryzjerstwa damskiego i męskiego;
 • własna działalność;
 • w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich.

 w zakładach fryzjerstwa damskiego i męskiego.

 Predyspozycje do wykonywania zawodu

 • predyspozycje manualne;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • poczucie estetyki;
 • spostrzegawczość;
 • podzielność uwagi;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • dokładność i rzetelność;
 • wytrwałość i cierpliwość;
 • dobre zdrowie i sprawność ruchowa;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

zaburzenia równowagi, alergie, epilepsja, poważne wady wzroku (daltonizm) i słuchu (głuchota, niedosłuch).

 MURARZ-TYNKARZ

 https://www.youtube.com/watch?v=26z8eGA7n9U

Murarz-tynkarz wykonuje roboty murarskie i tynkarskie oraz roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką.

Uczeń  kształcący się w zawodzie murarz-tynkarz przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji BUD. 12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

a) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,

b) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,

c) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

d) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania certyfikatu zawodowego jest zdanie egzaminu zawodowego.

Kwalifikacja:
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12.) – koniec klasy III

Możliwość zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w firmach remontowo-budowlanych,
 • w przedsiębiorstwach produkujących materiały do wykańczania wnętrz,
 • hurtowniach materiałów budowlanych,

 Predyspozycje do wykonywania zawodu

 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • dokładność i rzetelność;
 • wytrwałość i cierpliwość;
 • dobre zdrowie i sprawność ruchowa;
 • odporność na długotrwały wysiłek fizyczny;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • brak lęku przed wysokością;
 • zmysł równowagi;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

wady wzroku, poważne wady słuchu, brak obuocznego widzenia, upośledzenie rozróżniania barw, przewlekłe choroby uszu, skłonność do omdleń, cukrzyca, epilepsja, choroby ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia psychiczne, przewlekłe choroby krążenia, układu oddechowego, nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzeli, choroby reumatyczne, schorzenia alergiczne, choroby skóry rąk, skrzywienia kręgosłupa i ograniczenie ruchomości kręgosłupa i kończyn.

 MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 https://www.youtube.com/watch?v=tl6yj8Yooeg

Wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy(wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych) , roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe.

Uczeń  kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych:

 w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

a) montowania systemów suchej zabudowy,

b) wykonywania robót malarskich,

c) wykonywania robót tapeciarskich,

d) wykonywania robót posadzkarskich,

e) wykonywania robót okładzinowych;

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania certyfikatu zawodowego jest zdanie egzaminu zawodowego.

Kwalifikacja:
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BUD.11.) – koniec klasy III

Możliwość zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w firmach remontowo-budowlanych,
 • w przedsiębiorstwach produkujących materiały wykończeniowe,
 • hurtowniach materiałów budowlanych,
 • we własnej firmie.

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • dokładność i rzetelność;
 • wytrwałość i cierpliwość;
 • dobre zdrowie i sprawność ruchowa;
 • odporność na długotrwały wysiłek fizyczny;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • brak lęku przed wysokością;
 • zmysł równowagi;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

wady wzroku, poważne wady słuchu, brak obuocznego widzenia, upośledzenie rozróżniania barw, przewlekłe choroby uszu, skłonność do omdleń, cukrzyca, epilepsja, choroby ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia psychiczne, przewlekłe choroby krążenia, układu oddechowego, nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzeli, choroby reumatyczne, schorzenia alergiczne, choroby skóry rąk, skrzywienia kręgosłupa i ograniczenie ruchomości kręgosłupa i kończyn.

 

FRYZJER

https://www.youtube.com/watch?v=f282RjYQwDE

 Fryzjer wykonuje wszystkie zabiegi i działania pielęgnacyjne związane z włosami oraz projektuje fryzury.

Uczeń kształcący się w zawodzie fryzjer przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 

a) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów,

b) wykonywania zabiegów chemicznych włosów,

c) strzyżenia włosów,

d) stylizacji fryzur,

 

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania uprawnień zawodowych jest zdanie egzaminu zawodowego w zakresie

Kwalifikacji:
Wykonywanie usług fryzjerskich  (FRK.01.) – koniec klasy III

Możliwość zatrudnienia:

 • w zakładach fryzjerstwa damskiego i męskiego.

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 • predyspozycje manualne;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • poczucie estetyki;
 • spostrzegawczość;
 • podzielność uwagi;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • dokładność i rzetelność;
 • wytrwałość i cierpliwość;
 • dobre zdrowie i sprawność ruchowa;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

zaburzenia równowagi, alergie, epilepsja, poważne wady wzroku (daltonizm) i słuchu (głuchota, niedosłuch).

 

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

    W szkole nauczamy dwóch specjalności:

    techniki graficzne ze specjalizacją projektowanie graficzne

    Projektowanie graficzne (grafika komputerowa) jest ciągle rozwijającą się dziedziną, a zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych projektantów nieustannie rośnie (barometr zawodów). Projektowanie graficzne wykorzystuje wizualne kompozycje do rozwiązywania problemów i komunikowania pomysłów poprzez typografię, obrazy, kolor i formę. Istnieją różne rodzaje projektowania graficznego, z których każdy ma własny obszar specjalizacji.

    fotografia i film ze specjalizacją fotografia artystyczna

    Fotografia artystyczna to specjalizacja, w ramach której przyszli fotografowie kształcą swoje umiejętności w zakresie wypowiedzi artystycznej zarówno za pomocą analogowych, jak i cyfrowych narzędzi warsztatu fotografa. W związku z tym zdobywają wiedzę oraz umiejętności posługiwania się zarówno analogowymi, jak i cyfrowymi aparatami realizując swoje projekty.

    Kształceni są w zakresie realizacji autorskich projektów na zadany lub dowolny temat, jak również kształcą umiejętności wykorzystania narzędzi oraz warsztatu fotografa w kierunku dokumentowania, reprodukowania oraz fotografii technicznej.