LP. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
1 mgr inż. Sylwia Dombek fizyka
2 mgr Krzysztof Badźmierowski matematyka, informatyka
3 mgr Dariusz Kłodawski edukacja dla bezpieczeństwa, BHP
4 mgr inż. Małgorzata Wieczorek przedmioty zawodowe
5 dr Paulina Kaczor – Paczkowska przedmioty artystyczne
6 mgr Joanna Chorwacka psycholog
7 mgr Grażyna Ciepłuch język polski, filozofia
8 mgr Damian Cysewski wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe fryzjerskie
9 mgr Wioletta Dolewska przedmioty artystyczna
10 mgr Joanna Dołżyc przedmioty zawodowe
11 mgr Alicja Dudzińska
chemia
12 mgr Kamilla Dulkowska biblioteka
13 mgr inż. Jarosław Dyduch przedmioty zawodowe, fizyka
14 mgr Maryla Dylewska język niemiecki
15 mgr Krzysztof Furso przedmioty ekonomiczne
16 mgr inż. Iwona Gagat przedmioty zawodowe
17 mgr Beata Garrett przedmioty artystyczne
18 mgr Marcin Gawłowski zajęcia praktyczne, historia
19 mgr Izabela Guzowska
zajęcia praktyczne
20

21 mgr Jacek Jasiński zajęcia praktyczne
22 mgr Robert Karasiński historia, przedmioty zawodowe
23 mgr Dorota Kasprzak wychowanie fizyczne
24 mgr Michał Kowalski historia sztuki
25 mgr Joanna Krawczak język angielski
26 mgr Urszula Kulczyk przedmioty artystyczne
27 mgr Barbara Kamińska biologia
28 mgr Krzysztof Gzella
informatyka
29 mgr Anna Lewicka język polski
30 dr Iwona Liegmann przedmioty artystyczne
31 mgr Katarzyna Malejka przedmioty artystyczne
32 inż. Magda Mięsikowska
zajęcia praktyczne
33 mgr Małgorzata Mikołajko przedmioty artystyczne
34 mgr Dariusz Niedzielski zajęcia praktyczne
35 mgr inż. Roman Niedzielski matematyka, informatyka
36 mgr Zdzisław Olkowski wychowanie fizyczne
37 ks. mgr Mirosław Parulski religia
38 mgr Marta Pasik język angielski
39 mgr Roman Piasecki matematyka
40 mgr inż. Małgorzata Podemska przedmioty zawodowe budowlane
41 mgr inż. Dariusz Podemski matematyka, przedmioty zawodowe
42 mgr Sylwia Preuss pedagog
43 mgr Marek Rozmus wychowanie fizyczne
44 mgr Krystian Skomski zajęcia praktyczne
45 mgr inż. Katarzyna Snuszka doradca zawodowy, zajęcia praktyczne
46 mgr Joanna Sobczyk wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe fryzjerskie, biologia
47 mgr Aldona Szafryna geografia, język niemiecki
48 mgr Ewelina Świtaj
historia
49 mgr Anna Walczak historia, język angielski
50 mgr Małgorzata Wieruszewska – Brzózka język polski, historia i społeczeństwo
51 mgr Katarzyna Wierzbowska zajęcia praktyczne
52 mgr inż. Wojciech Wojtkowiak przedmioty zawodowe
53 ks.mgr Przemysław Wolny religia

,