LP. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
1 mgr Krzysztof Badźmierowski
dyrektor szkoły, matematyka
2 mgr Dariusz Kłodawski
wicedyrektor, edukacja dla bezpieczeństwa, BHP
3 mgr Kamilla Dulkowska
wicedyrektor, biblioteka
4 mgr inż. Małgorzata Wieczorek kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
5 dr Paulina Kaczor – Paczkowska kierownik sekcji przedmiotów artystycznych, przedmioty artystyczne
6 mgr Grażyna Ciepłuch język polski, filozofia
7 mgr Damian Cysewski wychowanie fizyczne, teoretyczne przedmioty zawodowe fryzjerskie
8 mgr Wioletta Dolewska przedmioty artystyczne
9 mgr Joanna Dołżyc  przedmioty zawodowe fryzjerskie praktyczne i teoretyczne
10 mgr Dorota Durzyńska rewalidacja
11 mgr  inż. Jarosław Dyduch fizyka
12 mgr Maryla Dylewska język niemiecki
13 mgr Katarzyna Dziewońska wychowanie fizyczne
14 mgr Krzysztof Furso przedmioty ekonomiczne
15 mgr Paweł Gabryś fizyka
16 mgr inż. Iwona Gagat teoretyczne przedmioty zawodowe
17 mgr Marta Gajewska język polski
18 mgr Beata Garrett przedmioty artystyczne
19 mgr Adam Grus doradztwo zawodowe
20 mgr Beata Grus historia
21 Izabela Guzowska praktyczne przedmioty fryzjerskie
22 mgr Krzysztof Gzella informatyka
23 mgr Jacek Jasiński zajęcia praktyczne
24 mgr Barbara Kamińska biologia
25 mgr Robert Karasiński zajęcia praktyczne, historia
26 mgr Łukasz Karnowski zajęcia praktyczne
27 mgr Dorota Kasprzak wychowanie fizyczne
28 mgr Magdalena Klimkiewicz  przedmioty artystyczne
29 mgr Bożena Kokoszka – Skocka  przedmioty artystyczne
30 ks. Grzegorz Kopeć religia
31 mgr Izabela Kowalkowska język niemiecki
32 mgr Michał Kowalski historia sztuki
33 mgr Krzysztof Krajkowski zajęcia praktyczne
34 mgr Joanna Krawczak język angielski
35 mgr Urszula Kulczyk przedmioty artystyczne
36 mgr Tomasz Kuplicki psycholog
37 mgr inż. Sławomir Langowski zajęcia praktyczne
38 mgr Anna Lewicka język polski
39 mgr Barbara Mejka biblioteka
40 mgr Agnieszka Michalak  historia, język polski
41 mgr inż. Magda Mięsikowska teoretyczne przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne
42 mgr Dariusz Niedzielski zajęcia praktyczne, fizyka
43 mgr inż. Roman Niedzielski matematyka, informatyka
44 ks. Mirosław Parulski religia
45 mgr Marta Pasik język angielski
46 mgr Roman Piasecki matematyka, informatyka
47  mgr Marzena Piekoś  historia
48 mgr inż. Małgorzata Podemska teoretyczne przedmioty zawodowe
49 mgr inż. Dariusz Podemski zajęcia praktyczne, matematyka
50 mgr Sylwia Preuss pedagog, pedagog specjalny
51 mgr Marek Rozmus wychowanie fizyczne
52 mgr Krystian Skomski zajęcia praktyczne
53 mgr Joanna Sobczyk wychowanie fizyczne, teoretyczne przedmioty zawodowe, biologia
54 mgr  Natalija Solchanyk język angielski
55 mgr Marcin Stoppel wychowanie fizyczne

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65   

mgr Aldona Szafryna

mgr Korneli Ściborowska

mgr Ewelina Świtaj

mgr Anna Walczak

mgr Małgorzata Wieruszewska – Brzózka

mgr Katarzyna Wierzbowska

mgr Joanna Wojnerowicz – Mrozowska

mgr inż. Wojciech Wojtkowiak

mgr Joanna Zasada

mgr Katarzyna Ziółkowska

język niemiecki, geografia

rewalidacja

historia, historia i teraźniejszość, WOS

język angielski, historia

język polski, historia i społeczeństwo

przedmioty zawodowe fryzjerskie praktyczne i teoretyczne, wizaż, biologia

biologia, chemia

teoretyczne przedmioty zawodowe budowlane

przedmioty artstyczne

matematyka


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.