Dyrekcja Szkoły

mgr Krzysztof Badźmierowski – dyrektor szkoły

mgr Kamilla Dulkowska – wicedyrektor

mgr Dariusz Kłodawski – wicedyrektor

dr Paulina Kaczor-Paczkowska – kierownik sekcji przedmiotów  artystycznych

mgr inż. Małgorzata Wieczorek – kierownik szkolenia praktycznego