Stalking i cyberprzemoc – co warto wiedzieć…

Od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost zachowań agresywnych  ludzi w przestrzeni wirtualnej. Pogłębiła to sytuacja związana z edukacja zdalną, przebywaniem w domu i wieloma godzinami spędzonymi przed ekranami smartfonów, laptopów, czy tabletów. Na co dzień spotykamy się z sytuacjami, gdzie młodzi ludzie przed ekranem, jak w przysłowiowej kabinie pilota, czują się anonimowi i bezkarni. Bywa, że są dla siebie niemili, złośliwi, obrażają się wzajemnie. Dlatego rozmowy o tym z naszymi uczniami wspieramy spotkaniami z przedstawicielami  grudziądzkiej Straży Miejskiej. Pani Bogumiła Leśniewicz, starszy specjalista Straży Miejskiej w Grudziądzu,  na zajęciach z uczniami nie tylko przybliża tematykę i podstawy prawne, ale też podaje prawdziwe przykłady i , co najważniejsze, odpowiada na pytania i wątpliwości uczniów.

Pani Strażnik Miejskiej dziękujemy, do zobaczenia na kolejnych spotkaniach jeszcze w grudniu.