Nabór elektroniczny na rok szkolny 2022/2023

Nabór w roku szkolnym 2022/2023 odbywa się drogą elektroniczną na stronie:

http://nabor.pcss.pl/grudziadz

Krok 1. Kandydat wypełnia wniosek z danymi osobowymi, danymi rodziców lub prawnych opiekunów. Wybiera szkoły i klasy, do których chce uczęszczać zgodnie z preferencjami. W ostatnim etapie wypełniania wniosku system przydziela kandydatowi login i hasło umożliwiające ponowne logowanie

Krok 2. Kandydat drukuje pobrany z systemu wniosek oraz podpisuje go. Podpis składa również rodzic lub prawny opiekun.

Krok 3. Kandydat zanosi wniosek  do szkoły pierwszego wyboru.lub przesyła podpisane skany w postaci załącznika (przesłanie zeskanowanego wniosku w postaci załącznika powoduje, że kandydat jest widoczny na liście uczniów wybranej szkoły)

Krok 4. Pobierasz ze strony naboru (lub ze strony szkoły) kwestionariusz osobowy, w którym wypełniasz dane osobowe oraz deklarujesz wybrane przez siebie przedmioty rozszerzone oraz wolę uczestniczenia na lekcje religii bądź etyki.

 

 

Dokumenty wymagane przez szkołę: 

  • wniosek (wydrukowany z systemu elektronicznego) o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz jego prawnego opiekuna,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych),
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (pobrany ze strony naboru lub ze strony szkoły),
  • potwierdzone przez szkołę zaświadczenia o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz aktywności społecznej,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (dotyczy tylko kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych). Kandydaci do szkoły branżowej i technikum otrzymują skierowanie na badania lekarskie do Medycyny Pracy z sekretariatu szkoły. Pracownik młodociany (fryzjer) otrzymuje skierowanie na badania lekarskie od swojego pracodawcy.
  • dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
  • uczniowie branżowej szkoły uczący się w zawodzie fryzjer dostarczają zaświadczenie od pracodawcy będącego rzemieślnikiem zrzeszonym w organizacji rzemieślniczej.

 

Dyplomy 2022

12 maja 2022 roku w Galerii Akcent w Grudziądzu odbył się wernisaż  prac dyplomowych tegorocznych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych „Dyplomy 2022”. Na uroczyste otwarcie przybyli uczniowie LSP i zaproszeni goście. Wszystkich zaproszonych powitał Dyrektor Szkoły  – pan Krzysztof Badźmierowski. Wśród przybyłych gości  byli pani Anna Granica – kierownik Akcentu, pani Kamila Melkowska – Lemke – Dyrektor Wydziału Edukacji oraz pani Ewa Grzeszczuk – kurator wystawy. Przybliżeniem tematu prac i przedstawieniem sylwetek absolwentów zajęły się nauczycielki przedmiotu – Wioletta Dolewska i Beata Garrett. Wystawę będzie można obejrzeć jeszcze przez dwa tygodnie.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej Łukasza Szalkowskiego na stronie: https://grudziadz.naszemiasto.pl/otwarcie-wystawy-dyplomy-2022-w-klubie-akcent-w-grudziadzu/ga/c13-8815057/zd/71344421

Uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych

Dzisiaj, 29 kwietnia 2022 roku, uroczyście pożegnaliśmy uczniów trzech klas maturalnych: klasy IVA (Technik budownictwa), klasy IVB (Technik usług fryzjerskich) oraz klasy IV LP (Liceum Sztuk Plastycznych). Pan dyrektor Krzysztof Badźmierowski wręczył świadectwa, dyplomy i nagrody wyróżnionym uczniom, a także listy pochwalne zaproszonym  rodzicom. Teraz przed Naszymi Abiturientami jeden z najważniejszych życiowych sprawdzianów – egzamin maturalny. Trzymamy za Wszystkich mocno kciuki i życzymy połamania piór.

Pomoc dla Ukrainy

– ZSBiP dla Ukrainy –

Od wtorku (1 marca ) do piątku (4 marca) organizujemy w ZSBiP zbiórkę dla osób potrzebujących z Ukrainy. Prosimy o składanie darów z listy dodanej w załączniku w sali nr 42 (u pani Iwony Liegmann) lub kierowanie się bezpośrednio do niżej wymienionych osób:

– Magda Mięsikowska,

– Ewelina Świtaj,

– Sylwia Preuss,

– Joanna Chorwacka,

– Katarzyna Wierzbowska

Liczy się każda, nawet najmniejsza pomoc!

Wyniki finału centralnego L (50) edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Od 1 do 4 lutego 2021 roku trzech uczniów Branżowej Szkoły I stopnia reprezentowało grudziądzką Budowlankę podczas finału centralnego 50. edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu. Chłopcy zaprezentowali swoje umiejętności w trzech kwalifikacjach: wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych i wykonywanie robót murarskich. Wyniki ich pracy przedstawiają się następująco:

1. Jakub Zwoliński z klasy IIbBS zajął V miejsce  w kwalifikacji: Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich.

2. Maciej Janicki z klasy IIIdBS zajął IV miejsce w kwalifikacji: Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych.

3. Adrian Tokarski z klasy IIIcBS zajął VI miejsce w kwalifikacji: Wykonywanie robót murarskich.

Serdecznie gratulujemy!

 

X edycja konkursu „Wolontariusz Roku”

Nicola Dejko - uczennica IV klasy TECHNIKUM BUDOWLANEGO
- wśród 19 osób wyróżnionych w X edycji konkursu „Wolontariusz Roku”

8 grudnia 2021w Centrum Kultury Teatr odbyła się finałowa gala konkursu „Wolontariusz Roku”, na którą została zaproszona nasza uczennica – Nicola Dejko. Okazją do konkursu jest przypadający na 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W Grudziądzu   do tej pory Prezydent Grudziądza wręczył 247 wyróżnień, które trafiły do 236 osób. Nicola zdobyła wyróżnienie w kategorii  Młodzieżowy Wolontariusz Roku. W grudziądzkim Teatrze uczennica za swoje zaangażowanie i serce włożone w pomoc potrzebującym odebrała z rąk  Prezydent Macieja Glamowskiego oraz od pani Krystyny Nowak, Przewodniczącej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu, współorganizatora konkursu, podziękowanie oraz nagrodę.

Serdecznie gratulujemy oraz jesteśmy dumni, że jest wśród nas osoba, która dzieli się z innymi, tym , co najważniejsze, swoim czasem, pomysłami oraz pomocą.

Stalking i cyberprzemoc – co warto wiedzieć…

Od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost zachowań agresywnych  ludzi w przestrzeni wirtualnej. Pogłębiła to sytuacja związana z edukacja zdalną, przebywaniem w domu i wieloma godzinami spędzonymi przed ekranami smartfonów, laptopów, czy tabletów. Na co dzień spotykamy się z sytuacjami, gdzie młodzi ludzie przed ekranem, jak w przysłowiowej kabinie pilota, czują się anonimowi i bezkarni. Bywa, że są dla siebie niemili, złośliwi, obrażają się wzajemnie. Dlatego rozmowy o tym z naszymi uczniami wspieramy spotkaniami z przedstawicielami  grudziądzkiej Straży Miejskiej. Pani Bogumiła Leśniewicz, starszy specjalista Straży Miejskiej w Grudziądzu,  na zajęciach z uczniami nie tylko przybliża tematykę i podstawy prawne, ale też podaje prawdziwe przykłady i , co najważniejsze, odpowiada na pytania i wątpliwości uczniów.

Pani Strażnik Miejskiej dziękujemy, do zobaczenia na kolejnych spotkaniach jeszcze w grudniu.

Harcerska Impreza na Orientację Wałdowo Szlacheckie 2021

W sobotę, 27 listopada 2021 roku odbyła się kolejna impreza z cyklu Harcerska InO 2021. Trasy biegły w trudnym terenie (liczne pagórki, wąwozy, tereny leśne, bagniska) okolic Wałdowa Szlacheckiego. Ukończenie długich tras już było sukcesem dla każdego zawodnika. Naszą szkołę, tradycyjnie już,  reprezentowali: Róża Licznerska z klasy IV LP oraz Krystian Woźniak z klasy IVAT. Impreza jest kolejną rundą Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pucharu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w InO.

 

Opiekun koła turystycznego przy ZSBiP w Grudziądzu, Krzysztof Furso.

OLIMPIADA „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH” EDYCJA 2021/2022

23 listopada 2021 roku w Naszej Szkole odbył się pierwszy – szkolny etap –  Olimpiady o ZUS  -ie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2021/2022.

W eliminacjach udział wzięło 7 osób. Do etapu wojewódzkiego zgłoszone zostały 3 osoby, które zdobyły największą liczbę punktów:

  • Krystian Woźniak z klasy IVAT;
  • Nicola Dejko z klasy IVAT;
  • Róża Licznerska z klasy IV LP.

W kolejnej turze, która odbędzie się 11 stycznia 2022 roku zmierzy się 20 najlepszych szkół w województwie. Każdą szkołę reprezentować będzie troje uczniów, którzy w etapie szkolnym najlepiej rozwiązali test. Na wyniki etapu szkolnego musimy jeszcze trochę poczekać. Na stronie zus.pl/edukacja do 17 grudnia ogłoszone zostaną  zespoły zakwalifikowane do drugiego  – wojewódzkiego etapu – olimpiady.

Z etapu wojewódzkiego zostanie wyłoniona najlepsza szkoła, która będzie reprezentować nasze województwo 8 kwietnia 2022 roku podczas ogólnopolskiego finału. Dla laureatów olimpiady przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dzięki umowom podpisanym przez ZUS ze szkołami wyższymi, laureaci otrzymają także indeksy na uczelnie i dodatkowe punkty w rekrutacji. Finaliści olimpiady są zwolnieni również z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości.

Uczestnikami olimpiady są uczniowie szkół średnich, którzy wzięli udział  w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”.

Krzysztof Furso