Sukces uczennicy grudziądzkiego plastyka

Uczennica Liceum Sztuk Plastycznych – Maja Hoang Dinh –  zakwalifikowała się do trzeciego etapu ogólnopolskiego konkursu klas trzecich organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej.W trzecim etapie bierze udział 30 uczniów z całej Polski z najwyższą punktacją w łącznej skali przeliczeniowej dla całego kraju.

Poniżej prezentujemy prace Mai, które najpierw zachwyciły nauczycieli LSP, a później jury konkursu.