WIZYTA W SEJMIE

Wiktoria, lalka promująca rodzicielstwo zastępcze w kampanii przygotowanej przez PCPR w Świeciu wraz z rodziną, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, odwiedziła Sejm RP. Podczas wizyty promowana była także książeczka zatytułowana „Rodzina Wiktorii”, do której ilustracje wykonała Zosia Malinowska uczennica klasy IIaL naszego Liceum Sztuk Plastycznych.

Przypominamy, że Zosia za swoje zaangażowanie, piękną postawę, kreatywność i talent otrzymała list gratulacyjny i podziękowania, które Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu przesłało na ręce dyrektora szkoły, pana Krzysztofa Badźmierowskiego.