CYBERPRZEMOC, REGULACJE PRAWNE, JAK BRONIĆ SIĘ PRZED HEJTEM

Temat cyberprzemocy to zjawisko, które ciągle nie traci na swej aktualności. W dobie sztucznej inteligencji, może stanowić jeszcze większe zagrożenie dla nas wszystkich. Aby zdobywać jak najwięcej informacji i umiejętności w tym zakresie, chronić się, nie stosować cyberprzemocy, realizujemy cykle spotkań uczniów ze Strażą Miejską. Młodzież słucha, mówi,  pyta. A naszym wspólnym celem jest większa świadomość zagrożeń i ochrony przed nimi. Dziękujemy pan Bogumile Leśniewicz za cenny czas poświęcony naszym uczniom.