UDZIAŁ W WYKŁADACH KOPERNIKOWSKICH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU

Uczniowie z klas: 1aLSP – A. Brzezińska-Spiczak, M. Kasprowicz, N. Niemczyk, J. Kukawka, M. Szymczak, F. Rogotzki, K. Kurnik i IIaLSP – I. Lazurek, J. Janusz,  K. Pogorzelska, J. Kurzeja,  8 kwietnia 2024 roku, wysłuchali dwóch wykładów poświęconych różnym profesjom Kopernika,  jego wizerunkowi w sztuce światowej oraz dokonaniom na rzecz ekonomii europejskiej. Nie zabrakło również akcentu lokalnego i ciekawostek na temat obecności tego wielkiego uczonego w życiu mieszkańców Grudziądza. Wykłady dla uczniów grudziądzkich szkół ponadpodstawowych odbyły się w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Pierwszy wykład   „Kopernik znany i nieznany” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Roszak – dziekan Wydziału Nauk Historycznych  UMK w Toruniu, a drugi  „Kopernik w Grudziądzu” – dr Grażyna Leśniewska – wieloletnia dyrektor ZSE w Grudziądzu oraz znana popularyzatorka teorii monetarnej Mikołaja Kopernika.