UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 września, o godzinie 9.00, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23. Uczniów i grono pedagogiczne,  po rocznej przerwie, powitała  Pani Dyrektor Sylwia Dombek. W tym roku do społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych dołączyło sześć klas pierwszych:

– dwie klasy Technikum nr 2:

klasa IAT – wychowawca – pan Damian Cysewski,

klasa IBT – wychowawczyni – pani Katarzyna Snuszka,

– dwie klasy Liceum Sztuk Plastycznych:

klasa IA LSP – wychowawczyni – pani Grażyna Ciepłuch, 

klasa IB LSP – wychowawczyni – pani Katarzyna Wierzbowska

oraz

– dwie klasy Branżowej Szkoły I stopnia nr 1:

klasa IaBS – wychowawca – pan Krzysztof Furso,

klasa IbBS – wychowawca – pan Zdzisław Olkowski.

Uczniowie klas pierwszych, jak co roku, złożyli uroczyste ślubowanie  – „dbać o dobre imię klasy i Szkoły oraz kochać i szanować Ojczyznę”.

            Podczas uroczystości zostały wręczone Statuetki „Najlepszy z Najlepszych” absolwentom Szkoły z najlepszymi wynikami w nauce oraz osiągnięciami na olimpiadach i turniejach zawodowych. Na ten zaszczytny tytuł zapracowali:

– Krystian Woźniak – absolwent Technikum Budowlanego,

– Adrian Tokarski – absolwent Branżowej Szkoły I stopnia.

Serdecznie witamy szczególnie uczniów klas pierwszych i życzymy Wszystkim osiągnięć w nauce i sporcie oraz dużo cierpliwości i wytrwałości!

Klasa IBT z wychowawczynią – panią Katarzyną Snuszką

Klasa IA LSP z wychowawczynią – panią Grażyną Ciepłuch

Klasa IB LSP z wychowawczynią – panią Katarzyną Wierzbowską

Klasa IaBS z wychowawcą – panem Krzysztofem Furso

Klasa IbBS  z wychowawcą – panem Zdzisławem Olkowskim