UWAGA! OGŁOSZENIE!

-Stypendium socjalne-
(dla uczniów zamieszkałych w Grudziądzu)

Do czwartku 15 września 2022 r. u pedagoga (w pok. nr 50) można składać wnioski o stypendium socjalne (osoby spoza Grudziądza o pomoc mogą ubiegać się w ośrodkach pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania). Kryterium dochodowe to 600 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski można  pobrać w sekretariacie szkoły, składają u pedagoga rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni.

Szczegółowych informacji udziela p. pedagog Sylwia Preuss.