W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU…

Dwa dni przed Wigilią Bożego Narodzenia w sali gimnastycznej Naszej Szkoły miało miejsce wydarzenie wprowadzające Nas  w świąteczny nastrój. Tym wydarzeniem były jasełka, czyli przedstawienie bożonarodzeniowe,  przygotowane przez uczennice i uczniów klasy IB LSP i Ia BS.  Opiekę nad całością sprawowali: ks. Grzegorz Kopeć i pani Katarzyna Wierzbowska. Spotkanie było także wspaniałą okazją do zaśpiewania pięknych kolęd i poczucia wspaniałej atmosfery Świąt, magii, ciepła, radości i dobroci.

Jasełka –  to widowisko o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich. Od wieków już trwa w polskich domach, we wsiach i miasteczkach zwyczaj radosnego kolędowania i wystawiania misteriów bożonarodzeniowych znanych jako jasełka. Dawniej jasełka wystawiano w kościołach klasztornych w okresie od Bożego Narodzenia do Święta Matki Boskiej Gromnicznej, czyli do 2 lutego.

Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest św. Franciszek z Asyżu. Wg tradycji kościelnej św. Franciszek za zgodą papieża wystawił pierwsze jasełka. Ich treścią była historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Początkowo figury Dzieciątka, Maryi, Józefa, Trzech Króli i pozostałych osób były nieruchome. Za sprawą zakonów franciszkańskich i bernardyńskich wprowadzono w ich miejsce marionetki.

Teksty jasełkowe były najczęściej anonimowe. Przerabiano je często, aby zadowolić publiczność dla której dawano przedstawienie. Jasełka pozwalają nam lepiej zrozumieć przyjście Jezusa na świat. Pokazują, że jest to nie tylko wydarzenie historyczne, ale też współczesne. Bóg rodzi się dzisiaj pośród nas, w drugim człowieku, w naszym sercu.   To misterium dotyka każdego osobiście.