REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE’2023

Program Rekolekcji Wielkopostnych w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.

Środa 22.02.2023 r.

  • 8.00 do godz. 11.30 zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem lekcyjnym (udział biorą wszyscy uczniowie);
  • 12.00 nauka rekolekcyjna w kościele pw. Świętego Krzyża w Grudziądzu (udział biorą uczniowie uczęszczający na lekcje religii);
  • od godz. 11.40 zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zgodnie z planem lekcyjnym (udział biorą uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii).

Czwartek 23.02.2023 r.

  • 8.00 do godz. 11.30 zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem lekcyjnym (udział biorą wszyscy uczniowie);
  • 12.00 nauka rekolekcyjna w kościele pw. Świętego Krzyża w Grudziądzu (udział biorą uczniowie uczęszczający na lekcje religii);
  • od godz. 11.40 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z planem lekcyjnym (udział biorą uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii).

Piątek 24.02.2023 r.

  • 8.00 do godz. 11.30 zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem lekcyjnym (udział biorą wszyscy uczniowie);
  • 12.00 nauka rekolekcyjna w kościele pw. Świętego Krzyża w Grudziądzu (udział biorą uczniowie uczęszczający na lekcje religii);
  • od godz. 11.40 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z planem lekcyjnym (udział biorą uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii).

 

UWAGA!!!

Uczniowie którzy są młodocianymi pracownikami, w dniach rekolekcyjnych, kiedy mają zajęcia praktyczne udają się do pracodawców (obowiązuje ich Kodeks Pracy). W  rekolekcjach uczestniczą   uczniowie tych klas, którzy w tym dniu mają zajęcia w szkole zgodnie z planem lekcyjnym.