550. ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA

Z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika (19 lutego 1473 roku) grupa uczniów z naszej Szkoły, pod opieką nauczyciela Janusza Kiwała, wzięła udział w obchodach uroczystości pod pomnikiem Wielkiego Polaka.  Młodzi reprezentanci naszej placówki jako jednej z będących  pod patronatem Mikołaja Kopernika stali na warcie pod jego pomnikiem trzymając w ręku sztandar z   wizerunkiem Jubilata. Podczas obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod monumentem Kopernika przez przedstawicieli władz rządowych, samorządowych oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu. Dodatkowo było wspólne zdjęcie i słodki poczęstunek. Podczas uroczystości była obecna ekipa telewizji regionalnej z Bydgoszczy.

Tekst: Janusz Kiwała

Senat RP przyjął jednogłośnie! uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z pięćset pięćdziesiątą rocznicą urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Uczony przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku w Toruniu.  Mikołaj Kopernik urodził się jako czwarte dziecko Mikołaja i Barbary pochodzącej z rodziny Watzenrodów. Kopernik miał dwie siostry i brata Andrzeja.  Andrzej Kopernik zmarł bardzo młodo na trąd, chorobę przywleczoną z okresu studiów w Italii. O siostrach Mikołaja wiadomo, że miały na imię Barbara i Katarzyna. Barbara Kopernik wstąpiła do zakonu cysterek w Chełmnie i umarła po roku 1517. Natomiast Katarzyna Kopernik jako  jedyna przedłużyła linię rodu, wychodząc za kupca Bartłomieja Gertnera z Krakowa i mając z nim pięcioro dzieci. Mikołaj Kopernik odebrał gruntowne wykształcenie. Pierwsze nauki najprawdopodobniej odebrał w szkole parafialnej przy kościele św. Janów w Toruniu. Dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu wuja Łukasza Watzenrode, Mikołaj Kopernik studiował między innymi sztuki wyzwolone na  Akademii Krakowskiej.   Matematyki i astronomii uczył go słynny Wojciech z Brudzewa. Być może to właśnie wtedy po raz pierwszy, Kopernik poczuł wątpliwości co do ówczesnej wiedzy dotyczącej budowy wszechświata. Kopernik studiował także we Włoszech: w Bolonii – prawo; w Padwie studiował medycynę, którą w tamtych czasach uznawano za najtrudniejsze studia. W Ferrarze natomiast uzyskał doktorat z prawa kanonicznego dotyczącego spraw religijnych i kościelnych. W sumie w ciągu 12 lat Mikołaj Kopernik studiował na czterech uniwersytetach: w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze,  cztery różne kierunki: matematykę, astronomię, prawo i medycynę. Kopernik był poszukiwaczem wiedzy. Interesowało go w tamtym czasie praktycznie wszystko co leżało w zasięgu ówczesnego świata. Z czasem wyspecjalizował się w prawie, medycynie, astronomii, matematyce, fizyce, ekonomii i kartografii. Poza tym okazał się dobrym strategiem wojennym, pisarzem i filozofem. Swoje dorosłe życie spędzał głównie na Warmii – w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie i Fromborku.

Mikołaj Kopernik najbardziej znany jest z upowszechnienia wiedzy na temat teorii heliocentrycznej, którą udowodnił w swym najwybitniejszym dziele ,,O obrotach ciał niebieskich”. Niestety, ze względu na kontrowersyjne, jak na tamte czasy twierdzenie, zarówno astronom jak i jego dzieło zostali skazani na potępienie,  a książka wpisana na kolejne wieki do Indeksu Ksiąg Zakazanych. Kopernik związany był także z naszym miastem, w którym to 21 marca 1522 roku wygłosił ,,Traktat o monecie” i omówił zasadę wypierania z obiegu lepszego pieniądza, przez pieniądz gorszy. Uczony  jako osoba pół duchowna, nie założył rodziny. W grudniu 1542 r. astronom doznał udaru mózgu, w wyniku czego utracił mowę, a prawa strona jego ciała została sparaliżowana. W czasie choroby 21 marca 1543 roku została wydana książka astronoma i według legendy dotarła ona do Kopernika w ostatnim dniu jego życia. Astronom zmarł przed 21 maja 1543 we Fromborku.w 2023 roku przypada 480. rocznica jego śmierci.