6 LUTEGO OBCHODZIMY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – DBI

Czym jest DBI?

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i tradycyjnie obchodzony jest w lutym. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Nie ma wątpliwości, że Internet jest potężnym narzędziem. Dzięki niemu mamy dostęp do wiedzy, do informacji, do innych ludzi. Możemy się uczyć i komunikować, rozwijać i prowadzić biznes, zrobić zakupy, załatwić sprawy urzędowe, dotrzeć do zasobów kultury fizycznie dla nas niedostępnych. Naturalnie jednak tam gdzie są możliwości – jest i ryzyko.

W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy w mniejszym bądź większym stopniu online – młodsze pokolenia i te, które pojawią się w przyszłości nie będą znały rzeczywistości całkowicie awirtualnej i od swoich najwcześniejszych lat będą odczuwać wpływy stale obecnej w życiu społecznym cyfrowej przestrzeni.

Przestrzeń ta będzie je w pewnym sensie kształtować. Wraz z rozwojem technologii komputer przestał być urządzeniem służącym jedynie rozrywce i sporadycznemu “wygooglowaniu” prostych haseł. Jak uświadamia nam kilka ostatnich lat, dobitnie pokazuje to przykład pandemii związanej z COVID-19, coraz więcej aspektów naszej codzienności wymaga internetowej asysty.

Blisko połowa nastolatków, jak wynika z badań NASK, spotyka się w internecie z sytuacjami, kiedy ich znajomi są atakowani i wyzywani. Co trzeci zetknął się w sieci z poniżaniem i ośmieszaniem. Z badań prowadzonych regularnie przez NASK wynika, że wydłuża się też  dzienny czas, jaki nastolatki spędzają w sieci i wynosi teraz średnio 5h 36 min. (w 2020 r. – 4h 50 min.) Ponad 2/3 młodych internautów zauważa, że w sieci problemem jest mowa nienawiści i bezkarność tych, którzy jej używają. Ponad 40 proc. twierdzi, że nie można odróżnić w niej treści prawdziwych od fałszywych. Prawie co trzeci nastolatek wykazuje się wysokim natężeniem wskaźników problematycznego użytkowania internetu (PUI). Tak więc nadrzędnym celem DBI staje się ochrona i zabezpieczenie pozycji dzieci i młodzieży w Internecie. Aby osiągnąć te zamierzenia, ważne jest ciągłe podkreślanie tego, jaką moc ma współdziałanie i to na poziomie każdej komórki społecznej – czy to w skali globalnej, konkretnego państwa, społeczności lokalnej czy wreszcie otoczenia domowego.

Wszyscy jesteśmy narażeni na potencjalne szkody, które może wyrządzić nam nieodpowiednie korzystanie z Internetu, dlatego w interesie nas wszystkich jest zadbać o to, by żyło się lepiej (i bezpieczniej), także online.

Obchody DBI z roku na rok stają się coraz bardziej popularne, angażując we wspólne działania uczniów, nauczycieli, rodziców, lokalne społeczności, pedagogów i edukatorów. W 2023 roku zorganizowano aż 4675 lokalnych inicjatyw, a wszystkie działania związane z DBI objęły blisko trzy miliony osób! W 2023 roku organizatorzy przygotowali 19 webinarów, w których udział wzięło 4 300 przedstawicieli placówek oświatowych, 32 lekcje online i 10 spektakli dla dzieci, w których uczestniczyło aż 276 000 uczniów! Zbliża się kolejna, 21. edycja DBI i setki bezpłatnych wydarzeń.

DBI 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w formie lokalnych inicjatyw edukacyjnych organizowanych w całej Polsce zaplanowane zostały aż do końca marca br. Wśród nich są m.in.:

  • webinary dla nauczycieli, które przybliżą najnowsze kierunki profilaktyki zagrożeń online;
  • lekcje online, do których szkoły mogą zgłaszać zainteresowane klasy. Lekcje są bezpłatne i organizowane prawie codziennie od 7 lutego aż do końca marca;
  • materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które można pobrać ze strony: https://www.saferinternet.pl/dbi/pakiety-edukacyjne.html.

Konferencja DBI

Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach obchodów DBI odbędzie się konferencja skierowana do przedstawicieli oświaty, profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz mediów. Specjaliści uczestniczący w konferencji przedstawią wyniki badań oraz podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie.

Gala DBI 2024, odbędzie się 6 lutego – uczestniczyć w niej można zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online. Aby wziąć udział w Gali DBI na żywo w Teatrze Palladium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w wydarzeniu online nie wymaga rejestracji. Transmisja online będzie dostępna na stronie dbi.pl oraz facebook.com/bezpiecznyinternet.

TWÓRZMY BEZPIECZNY INTERNET KAŻDEGO DNIA!

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?