SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023 W ZSBiP

Młodzież Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w roku szkolnym 2023-2024 dołączyła się do „Akcji Sprzątanie Świata 2023”, która odbyła się w Polsce już po raz 30. W akcji brało udział 72 uczniów z klas pierwszych, którzy zgodnie z hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”, postanowili zintegrować się w ten niezwykły sposób w nowej szkole. Młodzież szkoły sprzątała las za Szkołą Podstawową Nr 21. Na parkingu przy ulicy Kasprowicza odbyło się spotkanie z leśniczym Lasów Komunalnych Panem Danielem Wardzińskim, który wskazał miejsce sprzątania i opowiedział zebranym o gospodarce leśnej oraz dokarmianiu zwierząt w okresie zimowym.

Międzynarodowa kampania ekologiczna odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Pierwsze sprzątanie w 1989 roku zjednoczyło 40 tys. mieszkańców Sydney. Sukces akcji był tak spektakularny, że w następnym roku akcja objęła cały kontynent, a w kolejnych latach zaczęła podbijać kolejne kraje. Kampania rozwinęła się do tego stopnia, że zmieniono jej nazwę na Clean up the World – Sprzątanie Świata.

Data Sprzątania Świata została wyznaczona na koniec września, gdyż zauważono ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym. Jest to też swojego rodzaju przygotowanie podłoża na zimę, tak żeby śnieg nie przykrywał śmieci.

Za udział w „Akcji Sprzątanie Świata 2023” Urząd Miejski w Grudziądzu, Biuro Gospodarki Odpadami, które było organizatorem, przygotowało dla młodzieży ZSBiP upominki. Były one dopełnieniem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Koordynatorem akcji w naszej szkole była, w tym roku, pani Barbara Kamińska.