ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB NIELETNICH ORAZ CYBERPRZEMOC – REGULACJE PRAWNE

Współpraca z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu po raz kolejny zaowocowała spotkaniami uczniów klas pierwszych naszej szkoły z przedstawicielami Wydziału Prewencji. Młodzież dowiedziała się między innymi, jaką rolę w życiu młodych ludzi i ich rodzin mogą pełnić sądy rodzinne oraz inne instytucje zajmujące się egzekwowaniem przestrzegania prawa, czy, jakie są kompetencje tych instytucji w zakresie konsekwencji i nakładania kar. Ważne też okazały się przepisy regulujące odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne, w tym te popełniane w sieci. Zajęcia były też okazją do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości uczniów. Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom, Panu Łukaszowi Rosadzie i Kacprowi Dorau.  Liczymy na dalszą współpracę.